Виконавчий комітет Піщанської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Піщанської сільської ради, а саме:

 • Начальника відділу економіки виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Начальника фінансового відділу Піщанської сільської ради;
 • Головного спеціаліста фінансового відділу Піщанської сільської ради;
 • Начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Начальник сектору освіти відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Начальник сектору культури, молоді та спорту відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Спеціаліст 1 категорії сектору освіти відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Спеціаліст 1 категорії сектору культури, молоді та спорту відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Піщанської сільської ради;
 • Спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Піщанської сільської ради.

 

Основні вимоги до кандидатів на вказані посади: освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою та основними програмами роботи на комп’ютері, вміння використовувати офісну техніку, комп’ютерне обладнання. Спеціальні вимоги до кандидатів на вказані посади: повинен знати Конституцію України; закони України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про службу в органах місцевого самоврядування”, ,,Про державну службу”, ,,Про запобігання корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; профільні знання.

Вимоги до стажу роботи: Без вимог до стажу роботи.

Термін прийняття документів: протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення.

Адреса та номери телефонів: вул. Шеремета Руслана, 98 А, с. Піщане Золотоніського району Черкаської області. Контактний телефон: (04737) 9-74-30

 

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до виконавчого комітету Піщанської сільської ради такі документи:

 - заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

 - заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

 - копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України ,,Про запобігання корупції”.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 - визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади в органах місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, порядків проведення конкурсу та іспиту можна отримати у виконавчому комітеті Піщанської сільської ради за вказаною вище адресою.