Трудова діяльність для людей з особливими потребами є не тільки можливістю забезпечити своє існування, але й фактом реалізації своїх здібностей. Тільки робота дозволяє громадянину поважати себе, усвідомлювати свою індивідуальність, не замикатись у собі, подолати розчарування та самотність, додає впевненості. Тому доступ людей з інвалідністю до зайнятості є одним із ключових чинників для розвитку їх як особистості та позитивним фактором для розвитку суспільства в цілому.

Для того, щоб допомогти людям з особливими потребами знайти своє місце у суспільстві та реалізувати себе у професійній сфері, спеціалісти Золотоніської міськрайонної філії організовують та проводять ярмарки вакансій, тренінги, засідання Клубів.

Одним з яскравих прикладів цілеспрямованості та наполегливості  є працевлаштування Володимира Буня. Володимир звернувся до Золотоніської філії у пошуках роботи водія. Завдяки плідній співпраці з кар’єрним радником Володимир Бунь чітко визначив свої професійні цілі та напрямки самовдосконалення. Результатом активних дій щодо пошуку роботи стало працевлаштування безробітного до ТОВ «СП Автострада» на посаду тракториста.

«Люди з інвалідністю в змозі ефективно працювати, навіть краще, ніж інші працівники, бо їх прагнення досягти успіху незрівнянно вище ніж у інших. У таких людей варто повчитися наполегливості в досягненні своєї мети, навчитися переборювати труднощі й перешкоди.», - зазначає начальник відділу надання соціальних послуг Дворник Наталія.